افزودن بخش ایستگاه تعویض پوشک نوزاد

محل تعویض پوشک کودک

تعویض پوشک نوزاد در محیط های عمومی همواره برای والدین به عنوان یک مشکل شناخته میشود ، این مطلب را کسانی که در محیط های عمومی مجبور به تعویض پوشک نوزاد شده اند  حتما درک کرده اند .

صندلی و میز تعویض پوشک کودک یک وسیله کاربردی جهت تعویض کودک در سرویس های بهداشتی میباشد . والدین کودک خود را روی آن قرار داده و از سرویس های بهداشتی استفاده مینمایند. این وسیله دارای دو تیپ مختلف میباشد یکی به حالت نشسته و دیگری به صورت خوابیده وظیفه نگهداری کودکان و نوزادان را انجام میدهند .

مدل های خوابیده جهت تعویض پوشک کودکان و مدل های نشسته جهت نگهداری کودکان جهت استفاده آسان والدین از سرویس های بهداشتی کاربرد  دارند .

جهت ملاحظه صفحه ایستگاه تعویض کودک لطفا به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

محل نگه داری و تعویض پوشک کودکان 

دیدگاهتان را بنویسید

.
شروع گفتگو
مشاوره آنلاین
سلام
آیا در رابطه با افزودن بخش ایستگاه تعویض پوشک نوزاد احتیاج به مشاوره آنلاین در واتساپ دارید؟