عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع)

چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست / دیده ی خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست او که خود مظلوم و در بند ستمگر بود اسیر / بر غریبی شهید کرب...

ادامه مطلب