دست خشک کن جت Hitech سری CLEAN Dry زرد – کد 7721Y

قیمت دستگاه دست خشک کن به عوامل زیادی از جمله قدرت موتور و فن و توان دست خشک کن در سرعت خشک نمودن دست دارد و این بهای متفاوتی را ایجاد مینماید. دست خشک کن کلین درای با توجه به کیفیت و راندمان بالای خود قیمت بسیار مناسبی دارد .

.